FRIVILLIG

Bli med på laget du også!

ENGASJER DEG I KULTURMANGFOLDET –  BIDRA TIL VERDENSFRED!
 

Festivalen er en fantastisk folkefest også takket være alle de frivillige som står på året rundt for at arrangementene blir en realitet – dette er vi evig takknemlige for!

Vi vil gjerne ha med nettopp DEG – og vi garanterer en opplevelse for livet med nye vennskap og masse spennende erfaringer.

Vi trenger hjelp både før, under og etter festivalen:

Du kan være frivillig under selve festivalarrangementene – ut fra dine ferdigheter og erfaringer kan dette være praktiske forberedelser, rigge istand telt og boder, koordinering under arrangement, dele ut informasjon og brosjyrer, ansvar bak kulisser, transport av deltakere, servering av deltakere/frivillige/gjester, holde orden i garderober o.l, rydde og plukke søppel på området.

I løpet av året – før festivalarrangementene på våren – er det omfattende planlegging og forberedelser som må gjøres. Her kan du – ut fra dine kunnskaper og erfaringer/interesser – være frivillig og hjelpe til med coaching/veiledning av deltakere, kontorarbeid (telefon- og mailkontakt), prosjektskriving, grafisk design, forberedelser av brosjyrer og plakater, oppfølging på sosiale medier.

Du vil motta et frivillig-sertifikat som bevis på din innsats under Språk- og Kulturfestivalen – uansett hvilket område du måtte velge å gjøre en innsats!

 

⇒ Meld din interesse til frivillig@sprakogkultur.no – så hører du fra oss!