VIDEO

FARGENES SAMSPILL 2017

SKF 2016| FARGENES SAMSPILL

SKF NORWAY GALA

SKF GALA - BACKSTAGE

SKF GALA | Operahuset i Oslo

FOLKEDANS

TESTIMONIALS

COLOURS OF THE WORLD - INTERVIEW

SKF GALA - INTERVIEW (OPERAHUSET)

SKF GALA - NORWAY(DRØMMELAND)

SKF OPENING CEREMONY

SKF GALA - FINAL SCENE

SKF GALA - ALL COUNTRIES

SKF GALA - MOROCCO

SKF GALA - INDIA

SKF GALA - RESPECT

SKF GALA - INDONESIA

SKF GALA - RUSSIA

SKF GALA - USA

SKF GALA - KAZAKH DANCE

SKF GALA - SERBIA

SKF GALA - SERBIAN DANCE

SKF GALA - TURKEY

SKF GALA - BELARUS

SKF GALA - KAZAKHSTAN

SKF GALA - TUNISIA

SKF GALA - UKRAINE

SKF GALA - PHILIPPINES

SKF 2015

Fantastisk potpourri

Bhiravina&Anette - Fairytale

Det russiske sangkoret

Ora jaska, beana (Samisk Sang)

Ukrainsk Sang

Den kinesiske dansegruppen

Den ukrainske dansegruppen

Kazakh solodans

Musikkgruppen