Om Språk- og Kulturfestivalen

Om arrangøren

Språk og kultur er to viktige faktorer som fremhever og bevarer en nasjons identitet. Språk- og kulturforeningen er resultatet av en 10 år lang “reise“ både nasjonalt og internasjonalt, hvor de frivillige har hatt et mål om at forskjellige etniske grupper skal møtes og ved hjelp av sitt språk og sin kultur bli bedre kjent med hverandre.

Gjennom kulturfestivaler, ekskursjoner i inn- og utland, sosiale aktiviteter og støtteundervisning til barn og unge har vi tatt tak i det ukjente og gir det en stor klem. Håpet er at kjærligheten som stråler ut fra våre unge vokser og når ut til andre hjerter. De omfavner all hindring og kjenner ingen grenser.

Språk- og kulturforeningen arrangerer ulike aktiviteter, blant annet festivalarrangement, aktiviteter, programmer, seminarer, ekskursjoner, hytteturer, samt kurs innen ulike instrumenter, språk, kunst og
håndverk og folkedans. Foreningen er politisk og religiøs uavhengig med hovedmålgruppe barn og unge, men foreningen er åpen for engasjerte i alle aldre.

Alt arbeid som kommer til syne i forbindelse med foreningen er en stor innsats av frivillige unge ildsjeler.Dette innebærer at hverken de frivillige arrangørene eller deltakerne har noe økonomisk utbytte gjennom aktiviteter eller arrangement. Årlig arrangerer foreningen festivalarrangement på tvers av landet i ulike
byer i Norge.

Om Språk- og kulturfestivalen

Språk og kultur spiller en viktig rolle i å skape møteplasser mellom ulike folkegrupper og samfunn. Noen ganger kan dette møtet føles skremmende og vanskelig, med mistenkelig tilnærming som resultat. Det ligger i menneskets natur å fravike det ukjente. For oss går veien mot det å bli glad i hverandre gjennom å gjøre det ukjente kjent.
Festivalen ble til ut fra ønsket om å vise at man på tross av kulturelle, språklige, etniske og religiøse ulikheter evner å leve sammen, der man finner veien til fred gjennom kunnskap- og kulturutveksling.

Vi vil med denne festivalen forebygge fremmedgjøring, marginalisering og femme mangfold og respekt for den andre. Det er
med fokus på dette at man kan legge grunnlaget for fred. Det kan hende at vi ikke klarer å skape verdensomspennende fred med denne festivalen, men vi kan i det minste skape en fredfull øy.

Disse hensikter lå til grunn da vi i 2009 gjennomførte den første festivalen ved Universitetet i Oslo. Det var tydelig at folk lengtet etter et slikt ”friskt pust”. Med økt støtte ble den andre festivalen arrangert i Oslo Kongressenter i 2010.

Økt oppmerksomhet og interesse førte til at festivalene ble arrangert i tre ulike byer året 2011 og 2012. Våre nye sceneplattformer var da Oslo Konserthus, Stavanger Konserthus og Drammens Teater. Med unge ildsjeler i aksjon resulterte det årlig i rikere innhold og enda flere arrangement i enda flere byer. I 2015 arrangerte SKF fem ulike festivalarrangement, hvor vi tok scene i Moss for første gang og holdt utefestival på Akershus festning i Oslo og Bragernes Torg i Drammen.

Dette kan du oppleve under festivalen:

Fremvisning innen:

• dikt (morsmål og fremmedspråk)
• sang (morsmål og fremmedspråk)
• folkedans
• tekstkomposisjon

I tillegg kan man oppleve:
• sceneopptredener
• kulturmesse med stands fra ulike land
• matmesse (kermes)
• konserter
• talentshow
• billedkunst
• foto

I september måned sendes det ut en generell utlysning i Norge gjennom våre arrangørlag og samarbeidspartnere. Ungdom som føler interesse for å delta innen kategoriene nevnt ovenfor, begynner sine forberedelser sammen med de frivillige underviserne.

Hvert år deler vi ut pris for “Årets bidrag til kulturutveksling” til noen som har utmerket seg på området. Dette kan være enkeltpersoner,foreninger og instanser.