Litt om

Språk og Kulturforening

Språk og kultur spiller en viktig rolle i å skape møteplasser mellom ulike folkegrupper og samfunn. Noen ganger kan dette møtet føles skremmende og vanskelig, med mistenkelig tilnærming som resultat. Det ligger i menneskets natur å fravike det ukjente. For oss går veien mot det å bli glad hverandre gjennom å gjøre det ukjente kjent. Festivalen ble til ut fra ønsket om å vise at man på tross va kulturelle, spårklige, etniske og religiøs ulikheter evner å leve sammen, der man finner veien til fred gjennom kunnskap- og kulturveksling.

Vi vil med denne festivalen forebygge fremmedgjøring, marginalisering og fremme mangfold og respekt for den andre. Det er med fokus på dette at man kan legge grunnlaget for fred. Det kan hende at vi ikke klarer å skape verdensomspennende fred med denne festivalen, men vi kan i det minste skape en fredfull øy.

Disse hensikter lå til grunn da vi i 2009 gjennomførte den første festivalen i Universitet i Oslo. Det var tydelig at folk lengtet etter et slikt «friskt pust». Med økt støtte ble den andre festivalen arrangert i Oslo Kongressenter i 2010.

Økt oppmerksomhet og interesse førte til at festivalene ble arrangert i tre ulike byer året 2011 og 2012. Våre nye sceneplattformer var da Oslo Konserthus, Stavanger Konserthus og Drammens Teater. Med unge ildsjeler i aksjon resulterte det årlig i rikere innhold og enda flere arrangement i enda flere byer. I 2015 arrangerte SKF fem ulike festivalarrangement, hvor vi tok scene i Moss for første gang og holdt utefestival på Akershus festning i Oslo og Bragernes Torg i Drammen. I 2020 og 2021 hold utefestival i Trondheim.

Din støtte vil hjelpe oss med å vise fram kulturelt mangfold gjennom arrangementer, kurs, workshops og mye mer.