Språk- og Kulturfestivalen

Språk- og kulturfestivalen er en festival med sceneopptredener, kulturmesse med stands fra ulike land, matmesse, konserter, og folkedans. Målet er å legge til rette en møteplass for folk med ulike kulturelle bakgrunn der de kan forestille deres egne kultur. Det er mer enn 40 ulike land som bli representert under festivalen vår gjennom lokale organisasjoner. 

 

Om SKF

Språk- og kulturforeningen arrangerer ulike aktiviteter, blant annet festivalarrangement, seminarer og ulike kurs innen språk, folkedans og kunst. Våre frivillige har ulik bakgrunn og etnisitet og vi er en politisk uavhengig og livssynsnøytral forening.

Bli frivillig

Vi vil gjerne ha med nettopp DEG – og vi garanterer en opplevelse for livet med nye vennskap og masse spennende erfaringer.

Vi trenger hjelp både før, under og etter festivalen.

Du vil motta et frivillig-sertifikat som bevis på din innsats under Språk- og Kulturfestivalen – uansett hvilket område du måtte velge å gjøre en innsats!

Arrangementer

Sponsorer

Trondheim Kommune

Trøndelag Fylkeskommune

Imdi

Språk- og Kulturforeningen
i Trondheim